Aoshima - Delorean Dmc Back To The Future 1, Mastelis: 1/24, 01185