Aoshima - Pagani Huayra Pachetto Tempesta, Mastelis: 1/24, 05599