Revell - Laivas Santa Maria, Mastelis: 1/90, 05405