Tamiya - Castrol Toyota Tom's Supra GT, Mastelis: 1/24, 24163