Tamiya - Epson Honda NSX 2005, Mastelis: 1/24, 24287