Tamiya - Infantry Tank Mk. III Valentine Mk. II/ IV, Mastelis: 1/35, 35352