Tamiya - Super Marine Spitfire Mk.Vb/Mk.Vb TROP, Mastelis: 1/72, 60756