Prekių katalogas

Privatumo politika

 • UAB „BAKSAS“

  1. Ką reiškia ši Privatumo politika?
  Mes vertiname Jūsų pasitikėjimą ir siekiame užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti laikantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, įskaitant ir Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (toliau – BDAR).
  Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Baksas“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: Įmonei parduodant plastikinius modelius ir kitą produkciją, Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant skatinti Įmonės žinomumą; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; Jums teikiant užklausas ir kt. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami Duomenų subjektais.
  2. Apie Įmonę
  Įmonė reiškia UAB „Baksas“, juridinio asmens kodas 302539889, adresu Jonažolių g. 3-113, LT- 04134 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@modeliukai.lt
  3. Kas yra asmens duomenys?
  Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
  Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. numeris, el. paštas) ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmonė nurodytų tikslų.
  4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi parduodant Jums Įmonės prekes
  Tam, kad parduotume Jums savo produkciją, apdorotume Jūsų mokėjimus už nusipirktas prekes, mums būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
  Parduodant prekes, mes galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį, adresą (kuriuo gali būti pristatyta prekė), atliktų užsakymų (nusipirktų prekių) duomenys (užsakymų ID, užsakymo suma, užsakymo laikas ir kt.). Taip pat, galime tvarkyti informaciją apie Jūsų atliktus mokėjimus (banko sąskaitos numeris, mokėjimo suma, mokėjimo laikas). Galiausiai, galime tvarkyti ir Jūsų „Pastaba“ skiltyje paliktą informaciją.
  Įmonė nerenka Jūsų asmens duomenų, susijusių su mokėjimų už nusipirktas prekes inicijavimu (banko ID, bankinės kortelės duomenys ir kt.). Mokėjimo už nusipirktas prekes inicijavimo paslaugą Įmonei teikia tretieji asmenys, kuriems Jūs tiesiogiai perduodate asmens duomenis, susijusius su mokėjimų inicijavimu. Įmonė nėra atsakinga už tinkamą asmens duomenų, susijusių su mokėjimų inicijavimu, tvarkymą.
  Įmonė mokėjimo inicijavimo paslaugą teikiantiems tretiesiems asmenims gali perduoti Jūsų pateikto užsakymo ID, užsakymo sumą ir kitus duomenis, kurių prašo tretieji asmenys, siekiant tinkamai inicijuoti mokėjimą ir Įmonei gauti apmokėjimą už parduotas prekes.
  Visi asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) ir (ar) sutarties sudarymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)) ar vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).
  Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų nuo konkretaus užsakymo (sutarties) įvykdymo.
  5. Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas
  Asmenims, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės parduodamas prekes, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, Įmonė elektroniniu paštu gali pateikti pasiūlymus dėl naujos ir esamos produkcijos, siųsti naujienlaiškius ar pateikti kitą reklaminę medžiagą.
  Tiesioginės rinkodaros tikslu, Įmonė tvarkys Jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę.
  Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (elektroniniu paštu), mes galime toliau teikti Jums pasiūlymus dėl prekių pardavimo, kurios yra panašios į Jums jau parduotas prekes. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Įmonės teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) pagrindu.
  Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo ar prekių pardavimo.
  Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekdami su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.
  6. Lojalumo programa
  Užsiregistravę (sukūrę paskyrą) ir išreiškę norą gauti informaciją apie įmonės parduodamas prekes, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, atskirai sutikę galite dalyvauti ir įmonės vykdomoje lojalumo programoje. Dalyvaujant lojalumo programoje, Jums galėsime pateikti asmeninius, išskirtinius pasiūlymus Jūsų apsipirkimams, pateiksime naujų prekių naujienas ir kt.
  Lojalumo programai vykdyti, Įmonė tvarko Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, informaciją apie Jūsų sutikimą gauti informaciją apie parduodamas prekes, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, Jūsų sutikimo datą.
  Dalyvavimas lojalumo programoje yra galimas tik tada, kai Jūs aktyviai sutinkate dalyvauti lojalumo programoje ir sutinkate dėl vykdomos tiesioginės rinkodaros Jūsų atžvilgiu.
  Asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo dienos arba tol, kol Jūs esate užsisakę gauti informaciją apie įmonės parduodamas prekes, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą.
  Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti lojalumo programoje, susisiekdami su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių, išskyrus tai, kad nebegausite išskirtinių pasiūlymų ir nuolaidų Jūsų apsipirkimams.
  7. Įmonės žinomumo didinimas, marketingo vykdymas (informacijos talpinimas socialiniuose tinkluose)
  Įmonė, siekdama viešinti vykdomą veiklą, vykdyti parduodamų prekių marketingą, atskirais atvejais, gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems buvo parduotos įmonės prekės, ir Įmonės darbuotojų asmens duomenis Įmonės socialiniuose tinkluose.
  Visais atvejais, Įmonė nurodytu tikslu skelbs Jūsų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)).
  Įmonė šiuo tikslu gali paviešinti tokius savo klientų asmens duomenis: vardas, pavardė, informaciją apie įsigytą prekę. Paviešintų asmens duomenų kiekis priklauso nuo Jūsų duoto sutikimo.
  Įmonės veiklos viešinimo tikslu gali būti skelbiami šie Įmonės darbuotojų asmens duomenys: vardas, atvaizdas, balsas.
  Kliento asmens duomenys gali būti viešinami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Įmonės darbuotojų asmens duomenys gali būti viešinami visą darbo sutarties su Įmone galiojimo laikotarpį.
  Tiek asmuo, kuriam buvo parduota Įmonės prekė, tiek ir Įmonės darbuotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių.
  8. Vaizdo stebėjimas asmenų ir turto apsaugos, ginčų sprendimo tikslais
  Įmonė savo parduotuvės patalpose vykdo vaizdo stebėjimą asmenų ir turto apsaugos, ginčų sprendimo tikslais.
  Vykdant vaizdo stebėjimą, Įmonė tvarko Jūsų atvaizdą.
  Sukurti vaizdo įrašai Įmonės prekybos salėse yra saugomi 21 kalendorines dienas. Sukurti vaizdo įrašai Įmonės sandėlyje yra saugomi 21 kalendorinių dienų.
  Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą teisėto intereso užtikrinti asmenų ir turto apsaugą, ginčų sprendimo pagrindu.
  9. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas
  Siekiant savo teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, įskaitant ir su klientais, vykdymą, Įmonė tvarko tokius šių asmenų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys, darbovietė (užimamos pareigos).
  Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sutarties su juridiniu asmeniu galiojimo metu bei 10 (dešimt) metų jai pasibaigus.
  10. Kandidatų atranka
  Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
  Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) pagrindu. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Privatumo politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.
  Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį būsimų personalo atrankų vykdymo tikslais.
  Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą. Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu.
  Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai. Jūsų duomenis galime gauti iš įdarbinimo paslaugas teikiančių įmonių ar įdarbinimo platformų.
  11. Susisiekite su mumis
  Susisiekti su Įmone galite el. paštu info@modeliukai.lt. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų mums pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, kreipimosi datą bei užklausos turinį.
  Nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus, prašymus ar skundus. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į mus.
  Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.
  Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.
  12. Interneto svetainė
  Siekiant kokybiškiau ir patogiau Jums parduoti prekes, siūlome Jums susikurti asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje. Siekiant administruoti ir valdyti sukurtas paskyras, Įmonei bus būtina tvarkyti Jūsų asmeninės paskyros prisijungimo vardą (el. pašto adresas), paskyros slaptažodį ir registracijos datą. Šie duomenys yra tvarkomi tol, kol galioja Jūsų paskyra. Aktyvi ir galiojanti paskyra yra laikoma tokia vartotojo paskyra prie kurios Jūs prisijungėte ar atlikote pirkimą per paskutinius 5 metus. Praėjus 5 metams nuo paskutinės prekių pardavimo dienos (naudojant asmeninę paskyrą), Jūsų paskyra bus ištrinta.
  Mūsų interneto svetainėje www.modeliukai.lt (toliau – Interneto svetainė) yra naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.
  Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
  Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis:
  Slapuko pavadinimas Aprašymas Galiojimo laikas
  _fbc Facebook.com naudojamas slapukas, skirtas nustatyti vartotojo elgseną skirtingose interneto svetainėse ir pateikti tikslinę reklamą vartotojui 3 mėnesiai
  PHPSESSID Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti Sesijos trukmė
  USER_ID Naudojamas prisiminti mane / automatinio prisijungimo funkcionalumo palaikymui 3 mėnesiai
  _grecaptcha Naudojamas išsaugoti vartotojo identifikavimo informaciją Sesijos trukmė
  _gat Slapukas skirtas atskirti vartotojus 1 minutė
  _ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojama siekiant išsaugoti statistinę informaciją 2 metai
  _gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojama siekiant išsaugoti statistinę informaciją. 1 para

  Būtini slapukai.
  Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba el. sąskaitų paslaugomis.
  Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.
  Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
  Funkciniai slapukai.
  Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti pateikiamą turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.
  Komerciniai slapukai.
  Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad savo bei kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.
  Facebook ikonų įskiepiai
  Šiame puslapyje yra naudojamas Facebook ikonų įskiepiai.
  13. Socialinės žiniasklaidos priemonės
  Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.
  Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime paskyras tinkluose “Facebook“ – @modeliukai.lt, „Instagram“ - @modeliukailt, „Youtube“ - @modeliukai.lt ir “Twitch” – modeliukai.lt
  Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.
  Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
  14. Duomenų gavimas ir atskleidimas
  Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų atstovų, savo sutarčių kontrahentų.
  Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams (pvz. kurjeriams), jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams. Jūsų asmens duomenys taip pat yra atskleidžiami mūsų Duomenų tvarkytojams (pvz. buhalterinės apskaitos programos tiekėjui, el. parduotuvės nuomotojui ir kt.)
  Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
  ● jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  ● ketinant parduoti Įmonės veiklą, jos turtą, akcijas ar jų dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  ● pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
  Siekiant suteikti paslaugas, mes galime Jūsų asmens duomenis tvarkyti už Jūsų valstybės ribų. Visais atvejais, Įmonė tvarkys Jūsų asmens duomenis laikantis teisės aktų valstybės, kurioje asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi, reikalavimų. Kai mes tvarkome ir saugome Jūsų asmens duomenis už Jūsų valstybės ribų, mes įgyvendinsime visas priemones, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.
  Jeigu Jūs esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi už Europos Sąjungos ribų. Visais atvejais, Įmonė užtikrins, kad su paslaugų teikėjais, kurie saugo Jūsų asmens duomenis, būtų pasirašytos standartinės sutartinės sąlygos ar kitais būdais būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, laikantis BDAR reikalavimų.
  Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.
  15. Jūsų asmens duomenų saugumas
  Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  16. Jūsų teisės
  Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.
  Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.
  17. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
  Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.
  17.1. Teisė atšaukti sutikimą
  Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.
  17.2. Papildomos teisės
  Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.
  (a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
  (b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
  (c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  ● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  ● kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  ● kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  ● laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
  (d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
  (e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  17.3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos
  Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.
  Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą skaitykite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.
  Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. paštu info@modeliukai.lt.
  18. Nusiskundimai
  Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą, susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.
  Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą mūsų priežiūrą vykdančiai institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
  19. Atsakomybė
  Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsiant mus apie tai informuoti el. paštu. Mes nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.
  20. Privatumo politikos pakeitimai
  Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Rekomenduojame reguliariai pasitikrinti, ar nepapildėme Privatumo politikos.
  Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-11-01